2019-03-17 11:16

Doroczne Zebranie Członków

W dniu 17 lutego br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze DZCz.

Więcej...

2018-11-29 21:42

ś.p. Tadeusz Książek - członek TPT

Modlitwa za duszę ś.p. Tadeusza w bazylice NSPJ

Więcej...

TPT > Działalność TPT > Działalność statutowa

Nazwa, siedziba i adres organizacji

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TRĘDOWATYCH

im. Ojca Jana Beyzyma

30-250 Kraków ul. Zaskale 1

 

Wpis do KRS

 

KRS 0000046094 (Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,

Wydział XI Gospodarczy KRS, wpis w 2001 r.)

REGON: 003872315

NIP: 677-222-61-38

 

Działalność statutowa obejmuje:

  • działalność informacyjną, przybliżającą problemy zdrowotne w krajach zagrożonych trądem, a w szczególności problemy zwalczania trądu;

  • działalność charytatywną przez materialne i duchowe wsparcie osób chorych na trąd jak też osób, instytucji i ośrodków zajmujących się zwalczaniem trądu;

  • koordynację działań pomocy dla trędowatych;

  • wydawanie materiałów informacyjnych oraz działalność edukacyjną w celu popularyzowania idei Towarzystwa; udział w organizacji corocznych obchodów Światowego Dnia Trędowatych oraz współpraca z organizacjami i ośrodkami zajmującymi się leczeniem chorych na trąd.

 

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

 

8514F, 8532C, 9133Z.

Działalność w tym zakresie, prowadzona jest jako działalność statutowa, nieodpłatna.